Η Νέα Μονή είναι ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας.
Είναι κτίσμα αυτοκρατορικό - όπως μαρτυρούν τα χρυσόβουλα - και ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο τον Μομομάχο.
Το κτίσιμό της διήρκεσε 12 χρόνια. (1042 - 1056). Ο ναός είναι σε λιτό οκταγωνικό σχήμα.
Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα της αυστηρής Βυζαντινής Τέχνης.

Καλύπτουν τις ψηλότερες επιφάνειες του κυρίως ναού, τους θόλους, το ιερό βήμα.
Οι ψηφίδες είναι πολύχρωμες από φυσική πέτρα και γυαλίΑρχή Συλλογή Τεχνικές Ιστορία Νέα Μονή Αγγλικά

Αλληλογραφία:
Φιλοξενία: ΧΙΟΣ - Chiosnet